Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
İsa Yalçınkaya
Mustafa Köprülü
Ahmet Öz
Metin Balta
Mehmet Arı
İdris Doğan
Mustafa Akçay
Bilal Keleş
Hasan Mutlu

 
Denetleme Kurulu Asil Üyeleri
Hüseyin Keleş
Hüseyin Aytaç
Hüseyin Özkan

 
Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri
Halis Öz
Hüseyin Keleş
Ali Adalı

PAYLAŞ