DOĞAL YAPI

Sekiler Köyü, Orta Karadeniz Bölgesi ‘nde ,Kastamonu’ya bağlı olan Tosya ilçesinin tam güneyinde yer alır.İlçeye 14 kilometre uzaklıkta ,yolu stabilize asfalttır. Arkasını (güneyi) dağa yaslamış, doğusunda Değirmen Çayı, batısında Kuru ve Sarı Çay, kuzeyinde bahçeler,tarlaların yer aldığı çok güzel bir Anadolu köyüdür. Köyün güney sınırı, Kastamonu-Çankırı sınırını olusturur.Bu özelliği ile Çankırılılarla Kastamonulular arasinda sosyal ve kültürel bağı saglayan doğal ve kültürel elçilik görevini üstlenmiştir. Köyden başlayıp Çankırı sınırına kadar yaklaşık yirmi kilometrelik bir orman alanına sahiptir.Bu orman alanı dogu-batı yönünde de yaklaşık bu kadardır. Bu çok geniş alanda yaylalar,tahıl üretimi yapılan çiftlikler bulunur. Yaylalar sırasıyla Kışla,Çatak,Evkaya,Eğriçay,Akdaş,Düğmeli’dir. Çiftliklerse Ahlatdağı,Kızılçukur,Karabatak ve Çukurören’dir. Geniş orman alanı içinde doğal olarak oluşmuş Yeşil Göl ve Gök Göl ile baraj gölü olan Avarayayla Gölet’i vardır. Yeşil Göl ve Avarayayla Gölet’i yaz mevsiminde turistik bir hareket saglamaktadır. Ormanlık alan oldukça engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Sekiler Köyü’nün kuzeyinde ise ekim-dikim alanı olan tarla,bahçe,bağlar bulunmaktadır. Buralar oldukça düz bir yapıya sahiptir. 

TEMEL GEÇİM KAYNAKLARI

Köy halkının temek geçim kaynağı tarım,orman ürünleri ve hayvancılıktır. Ekilir-dikilir alanlarda buğday,arpa,mercimek,nohut,şeker pancarı,fiğ,yonca,korunga gibi bitkiler yetiştirilir.Yetiştirilen bu ürünler ancak halkın ihtiyacini karşılar. Ticari bir getirisi yok gibidir. Yetiştirilen ürünlerden sanayi ürünü olan şeker pancarı halkın şeker ihtiyacını karşılayacak kadardır. Fiğ, yonca ,korunga gibi ürünler hayvan besiciliğinde işlerine yaramaktadır. Yetiştirilen sebze ve meyveler az da olsa gelir getiren ürünlerdir. En azından para ile alınmamaktadır. Hatta uzun zamandır bazı aileler seracılık yaparak önemli ölçüde gelir elde etmektedir. Sekiler Köyü halkının en önemli geçim kaynağı orman ürünleridir. Köy, 18 Temmuz 1975 yılında bütünü ile bir kere daha yandı. Yangından önce köyde çok sayıda doğrama atölyesi ile tomruk dilme hizarı vardı. Bunların tümü bu yangında yandı. Bu olay köylünün yasamında büyük bir tramvaya neden oldu. Ancak köy halkı büyük bir özveri ve yardımlaşma ile iki yıl gibi kısa bir sürede köyü modern biçimde yeniden inşa etti. Köyün bu kadar kısa sürede inşa edilmesinde en büyük etken Devletin afet yardımı ile sahip oldugu ormandır. Devlet yetkililerinin – En basta zamanın Tosya kaymakamı Metin Özkınay ve köy ihtiyar heyetinin büyük yardımları olmuştur. En büyük kaynak olan orman ürünleri köylüden hiç esirgenmemiştir. Günümüzde orman ürünleri , köyde yaşayanların en temel geçim kaynağı olmayı sürdürmektedir. Köyde bulunan orman deposu ,köye günlük olarak gelir saglamaktadir. Orman isçiliginden emekli olan insanlar vardir. Halen mevsimlik işçi olarak orman işçiliğinde de çalışılmaktadır. Köyde birkaç doğrama atölyesi ile tomruk biçme hizarları çalışmaktadır.
Köyün temek geçim kaynaklarından hayvancılık uzun yıllardır besicilik,süt ve süt ürünleri olarak köylünün yaşamında önemli yer tutmaktadır. Besicilikten geçimini sağlayan ailelerin yanında günübirlik süt alım tankına süt vererek gelir sağlayan ailelerde vardır. Bunlarla birlikte peynir,tere yağı, yoğurt gibi süt ürünleri ile geçinenler vardır. Köyün tarım alanı içinde bulunan iki kömür ocağı da köyün ekonomisine katkı saglamaktadır. 

NÜFUS VE EĞİTİM

Günümüz Türkiye’sinde görülen nüfus hareketi(Büyük kentlere göç) Sekiler Köyü için de geçerlidir. Bundan elli yıl önce ve daha küçükken iki bin dolayında bir nüfusu varken bugün büyük bir köy olmasına karşın toplam altı yüz dolayında bir nüfusu vardır. Oysa her iki mahallenin hane sayısı üç yüz elli dolayındadır. Köyde yaşayanların çoğu da yaşlılardır. Sekiler Köyü, cazibe köy statüsündedir. Köyde tam donanımlı bir sağlık ocağı bulunmaktadır. Sağlık ocağında bir doktor, bir sağlık memuru, iki ebe hemşire bulunmakta; günün her saatinde köylünün yardımına koşmaktadır. Ayrıca köyün merkezinde bulunan ve yeşil alan olarak ayrılan yaklaşık 4 dönümlük alan da 2004 yılında park düzenlemesi yapılarak ” Sekiler Köyü Funda Name Kahveci Parkı “ adıyla açılmıştır. Cazibe köy merkezi olması nedeniyle çevre köylerin de eğitim öğretim merkezi durumumdadır.Köyde bulunan ilkögretim okulunda 80 dolayında öğrenci vardır.Köyde ilkokul, harf devrimi ile birlikte açılmıştır.Köyün ilk öğretmeni Aşağı Kayı Köyü’nden İbrahim efendidir.Daha sonraki yıllarda köyden çok sayıda okuyan olmuş , her meslekten insan yetişmiştir. Okuyanlar , okumayanlardan daha çoktur. Okuyup bir meslek sahibi olanlar yurdun deşişik yörelerinde çesitli işlerde çalışmışlar, yurdumuza hizmet etmişler ; halen çalışanlar bu hizmeti sürdürmektedir.

PAYLAŞ