BOZOK EYALETİ ÇANKIRI SANCAĞI TOSYA KAZASI VİRANSEKİ (BÜYÜKSEKİ KÖYÜ) H-1258 M-1842 YILI NÜFUSU (Sahife 207-213) TMT.1142

Karye-i Viranseki Büyükseki (Sahife 104-107)

Hane 1 (Karye-i mezbure'den ihraç Küçükseki karyesi'ne nakil Ba- beratı şerif imam olarak müceddeden kayıt olundu.)

Orta boylu kırsakallı Ceridoğlu imam-ı karye Ömer Efendi bin Ahmed Yaşı 48

Oğlu şâb-emred çiftçi Ahmed 14

Diğeroğlu Osman 11

Diğeroğlu Hasan 8

Diğeroğlu Hüseyin 7 

Hane 2 Muhtar-ı evvel

Orta boylu Kara kumral sakallı Ayazmalıoğlu rençber İsmail bin Hasan 51

Oğlu Mehmed 12

Diğeroğlu Hasan 3 

Hane 3 (Bir Seneden beri ba-ticaret Üsküdarda olduğu)

Orta boylu kırsakallı Topaloğlu Mustafa bin hasan 48

Oğlu Mehmed 7

Diğeroğlu Ahmed 4 

Hane 4 Uzunca boylu karasakallı Musaoğlu rençber Mehmed bin Ali 40

Oğlu Ali 5

Diğeroğlu Mehmed 1

Diğeroğlu Ebubekir (11 aylık 17.Z.1258 senesi)


Hane 5 (Bir seneden beri ba-ticaret Der-aliyye'de olduğu anlaşılmıştır.)

Uzunca boylu kırsakallı Bekiroğlu Ahmed bin Mehmed 50

Oğlu ortaboylu terbıyıklı Süleyman 22

Diğeroğlu şâb-emred Çiftçi Ahmed 14


Hane 6 (Piyade redif-i mansure )

Uzunca boylu kumral bıyıklı Bekiroğlu Mehmed bin Mehmed 30

Oğlu Ebubekir 4

Diğeroğlu Hüseyin 2 

Hane 7 Uzun boylu Aksakallı Musaoğlu rençber Hasan bin Musa 67

Oğlu uzun boylu şâb-emred çiftçi Ali 19 (Müceddeden askere gitmiştir. Fi 21 Şaban Sene 1258)

Diğeri şâb-emred çiftçi Mehmed 13


Hane 8 (Dokuz seneden beri Cihanbeyli aşiretinde olduğu anlaşılmıştır.)

Kısa boylu kırsakallı Kabahasanoğlu Hüseyin bin Hasan 55

Oğlu orta boylu terbıyıklı çiftçi Arif 18 


Hane 9 (Sekizmahdan (Aydan) beri Ba-ticaret Üsküdarda olduğu anlaşılmıştır

Uzunca boylu karaköse sakallı öksüzoğlu Hüseyin bin Hüseyin 35

Oğlu Hasan 6

Diğeri İbrahim 1 

Hane 10 Orta boylu sarısakallı Kabahasanoğlu rençber Ali bin Mehmed 41


Hane 11 (Bir seneden beri Üsküdür'da olduğu anlaşılmıştır.)

Orta boylu kumralsakallı Hacıoğlu Hasan bin Ali 40


Hane 12 Orta boylu terbıyıklı Kurbanoğlu çiftçi Mehmed bin Hasan 20


Hane 13 Ba-ticaret Der aliyye'ye reft 21 Z. 1258)

Orta boylu karasakallı Kurbanoğlu rençber İsmail bin Ahmed 48


Hane 14 Orta boylu kırsakallı Hacıoğlu rençber Hüseyin bin Ali 61


Hane 15 Şâb-emred Dağlıoğlu çiftçi Süleyman bin Mehmed 16


Hane 16 Uzunca boylu kumral sakallı Dağlıoğlu rençber Hasan bin Hüseyin 35

Oğlu Mustafa 8

Diğer oğlu Mehmed 4

Diğeri Ali 2


Hane 17 (Askerden ihraç 21,Ş.1258 Piyade redif-i mansure)

Orta boylu kumral bıyıklı cebecioğlu Hasan bin Mustafa 25

Karındaşı şâb emred çiftçi Ömer 17

Diğeri Süleyman 11 

Hane 18 (Bir seneden beri Üsküdar'da ticarette olduğu)

Uzun boylu terbıyıklı Karaalioğlu Mustafa bin Mehmed 19


Hane 19 (Piyade redif-i mansure , Askerden ihraç 21.Ş. 1258

Orta boylu karasakallı Şabanoğlu Emin bin Süleyman 29

Oğlu Feyzullah 1

Diğeroğlu Süleyman 9. B. 1258 

Hane 20 Orta boylu kumral bıyıklı Ceridoğlu rençber Hasan bin Ali 28

Oğlu Hüseyin 2

Karındaşı orta boylu terbıyıklı 20 (Der-aliyye'de mansure)


Hane 21 Orta boylu kumral sakallı kadıoğlu rençber Mustafa bin İbrahim 30

 


Hane 22 Orta boylu kırsakallı Keleşoğlu rençber Hasan bin Ali 45

Oğlu şâb-emred Ali 14

Diğeri Hüseyin 9 
 


Hane 23 (Bir seneden beri ba-ticaret Üsküdar'da olduğu)

Orta boylu kumral bıyıklı Mollaalioğlu Osman bin Ömer 31

Oğlu Emin 3


Hane 24 Orta boylu aksakallı Kahvecioğlu rençber Hüseyin bin Hasan 61

Oğlu orta boylu karabıyıklı Hasan 25 (Bir seneden beri ba-ticaret Üsküdarda olduğu)

Diğeroğlu ortaboylu terbıyıklı Hüseyin 22 (Piyade redifi–i mansurede, askerden ihraç 11.Ş. 1258 ve Ba-ticaret Der-aliyye'ye reft 20.Z. 1258)

Oğlu Ahmed 2


Hane 25 Uzun boylu kumralsakallı Küçükoğlu rençber Hüseyin bin Hasan 55

Oğlu orta boylu sarıbıyıklı Ömer 25 (Piyare redif-i mansure ,Askerden ihraç)

Diğeroğlu orta boylu terbıyıklı Hasan 16 (Karındaşı yerine askere gitmiştir, Der aliyye' reft Mansure-i ?)

Diğeri şâb-emred çiftçi Süleyman 14


Hane 26 Orta boylu aksakallı Kürtahmedoğlu rençber Ali bin Ahmed 51

Oğlu orta boylu terbıyıklı Mustafa 24 (Birbuçuk senedenberi ba-ticaret Üsküdarda olduğu)

Diğeri orta boylu şâb-emred Hasan 20 (Deraliyye'de mansure)

Karındaşı orta boylu kumral bıyıklı çiftçi Süleyman bin Hasan 19


Hane 27 (Piyade redif-i mansure bir seneden beri firar )

Uzun boylu terbıyıklı Karaalioğlu Hüseyin bin Mehmed 25

Oğlu Süleyman 5

Diğeri Mehmed 2


Hane 28 (Bir seneden beri ba ticaret Üsküdar'da olduğu anlaşılmıştır.)

Orta boylu Kumralsakallı Marazhüseyin oğlu Ahmed bin Hüseyin 60


Hane 29 Orta boylu karasakallı marazoğlu Hasan bin Ali 35

Oğlu Hüseyin 12 

Hane 30 Uzun boylu kumral sakallı haylazoğluoğlu amele Ahmed bin Hüseyin 47

Oğlu şâb-emred çiftçi Mehmed 16

Karındaşı orta boylu az sarı bıyıklı çoban Osman 25

Diğer karındaşı şâb-emred çoban Mehmed 16

Diğeri İsmail 8 

Hane 31 Orta boylu aksakallı topaloğlu rençber Hasan bin Ahmed 75


Hane 32 (Bir seneden beri ba-ticaret Üsküdür da olduğu)

Uzunca boylu kumral sakallı Akkaş oğlu Mustafa bin Ahmed 48


Hane 33 Uzunca boylu aksakallı Mollaalioğlu rençber Ali bin Ali 75

Oğlu orta boylu karabıyıklı çiftçi Ali 25 
 


Hane 34 (Piyade redif-i mansurede)

Orta boylu kumral sakallı Mollaalioğlu rençber İsmail bin Ömer 49

Oğlu uzun boylu terbıyıklı Ali 20 (Piyade redif-i mansurede)

Diğeri şâb-emred çiftçi Hasan 13 

Hane 35 (Bir seneden beri ba-ticaret Üsküdarda olduğu anlaşılmıştır.)

Orta boylu kumral sakallı çifçioğlu Mustafa bin Mustafa 40

Oğlu Hüseyin 11 aylık Sene 1258 

Hane 36 Orta boylu şâb emred Bölükbaşıoğlu çiftçi Süleyman bin Hüseyin 19 

Hane 37 (Bir seneden beri ba-ticaret Üsküdarda olduğu)

Orta boylu kumral sakallı Samurgaşoğlu Mehmed bin İbrahim 35

Oğlu İbrahim 4

Karındaşı Orta boylu kırbıyıklı Ali 55 (Üç seneden beri ba-ticaret Üsküdar'da olduğu)

Oğlu Hasan 9


Hane 38 (Bir seneden beri ba-ticaret Üsküdürda olduğu anlaşılmıştır.

Orta boylu aksakallı Yusufoğlu Hasan bin Yusuf 65

Oğlu şâb-emred Çiftçi Ömer 14

Karındaşı orta boylu kırsakallı Mustafa 50 (İkiseneden beri ba-ticaret Üsküdarda olduğu 
Hene 39 Orta boylu kırsakallı Akrepoğlu Süleyman bin İbrahim 51

Oğlu şâb-emred Çoban Mehmed 13

Diğeri Hasan 10


Hane 40 Orta boylu kırsakallı lafcıoğlu Mehmed bin Hasan 65 A'ma

Oğlu orta boylu karabıyıklı Hüseyin 24 (Bir seneden beri ba-ticaret Üsküdar'da olduğu anlaşılmıştır.) 

Hane 41 Orta boylu karasakallı Adalıoğlu rençber Ali bin Mehmed 30

Oğlu Hüseyin 3

Karındaşı ortaboylu sarıbıyıklı Musatafa 40 (Beş seneden beri Konya'da)


Hane 42 Orta boylu sarı bıyıklı Topaloğlu Hasan bin Hasan 25 (Piyade redif-i mansure, Askerden ihraç 11.B.1258 Ba-ticaret Der-aliyyede 21.Z.1258

Oğlu Hüseyin 4 

Toplam 
Hane 42, Toplam Nefer 102 
 

KARYE-İ NEFS-İ SEKİ (KÜÇÜKSEKİ) NFS.1905, Sahife 216-218


Hane 1 Muhtar-ı evvel

Orta boylu kırsakallı A'yanoğlu rençber Mehmed bin Ahmed Yaşı 60

Oğlu Mehmed 3

Diğeroğlu Ahmed (1258 27 Günlük 
Hene 2 Orta boylu aksakallı Çalıkoğlu Alîl (hasta) Mustafa bin Mustafa 97 (1258 Fevt)


Hane 3 Orta boylu aksakallı Çakıroğlu Mustafa bin Hasan 65

Oğlu orta boylu terbıyıklı Hüseyin 20 (Piyade redif-i mansure Üsküdar'da)

Diğeroğlu şâb-emred çiftçi Hasan 16 (elinin başparmağı noksan)


Hane 4 (Piyade redif-i mansure üsküdarda)

Orta boylu terbıyıklı Memişoğlu Hasan bin Mustafa 19


Hane 5 Orta boylu kumral sakallı baltacıoğlu rençber Hasan bin İsmail 50

Oğlu İbrahim 10

Diğeroğlu Hasan 3 (A'raç) 
Hene 6 (Fıtık) (Birseneden beri ba-ticaret Üsküdar'da bulunduğu)

Orta boylu kumralsakallı Baltacioğlu Mehmed bin Hasan 35

Oğlu Mustafa 5

Diğeroğlu Hasan 2 

Hane 7 (A'ma) Orta boylu aksakallı Çakıroğlu Ali bin Hüseyin 100

Oğlu orta boylu kumral bıyıklı Hasan 35 (Piyade redif-i mansurede çavuş, askerden ihraç)

Oğlu Ali 1 (Fıtık 1258 Fevt) 

Hane 8 (Bir seneden beri ba-ticaret üsküdarda olduğu)

Şâb-emred Bayramoğlu Ahmed bin Ahmed 15


Hane 9 Budahi gelmiştir. (Fıtık)

Orta boylu terbıyıklı Aşıkoğlu Osman bin Mustafa 20

Karındaşı şâb-emred Hasan 12


Hane 10 Orta boylu kırsakallı Ağamustafa oğlu rençber Hüseyin bin Mehmed 55

Oğlu Ahmed 8

Diğeroğlu Hüseyin 5

Diğeroğlu Hasan 2 

Hane 11 Orta boylu kırsakallı Ağamustaf a oğlu Hasan bin Mehmed 60


Hane 12 Uzunca boylu kumral sakallı Veysoğlu rençber Mehmed bin Mehmed 45


Hane 13 Orta boylu kumral sakallı Bayrakoğlu rençber Ali bin Mustafa 60


Hane 14 Orta boylu terbıyıklı Bayrakoğlu amele Mustafa bin Hasan 21


Hane 15 (Altı aydan beri ba-ticaret Üsküdar'da olduğu)

Uzun boylu azkırsakallı imamoğlu Ali bin Hüseyin 44

Oğlu Hüseyin 3 aylık 

Hane 16 (Bir seneden beri ba-ticaret Üsküdarda olduğu)

Ortaboylu aksakallı Delikocaoğlu Hüseyin bin Süleyman 60

Oğlu orta boylu Kumral bıyıklı Ömer 25 (Der-aliyyede mansure)

Diğeroğlu orta boylu terbıyıklı Hüseyin Bin Osman 23 (Der-aliyye'de mansure)


Hane 17 Orta boylu kırsakallı Kılıçoğlu amele Ali bin Hüseyin 55

Oğlu orta boylu terbıyıklı Hasan 21 (Der-aliyye'de mansurede)

Diğeroğlu orta boylu şâb-emred Hüseyin 19 (Piyade redif-i mansurede Kuzyaka'da olduğu)

Diğeri Mustafa 10

Diğeri Mehmed 5

Diğeri Osman 2


Hane 18 (Piyade redifi mansure'de,askerden ihraç)

Orta boylu terbıyıklı Kirişoğlu Ali bin Hasan 22


Hane 19 (Bir seneden beri ba-ticaret Üsküdür'da olduğu anlaşılmıştır.)

Orta boylu terbıyıklı Memişoğlu Ali bin Ali 25

Karındaşı orta boylu terbıyıklı çifçi Mustafa 21( Müceddeden askere gitmiştir)

Orta boylu şâb-emred Ceridoğlu Hasan bin Ömer Efendi 8 (Büyükseki karyesinin dört numrasından ihraç, ba-beratı şerif imam olarak karye-i mezbure nakli kırk iki numaraya kaydolundu.

PAYLAŞ